Kjersti Skomsvold: Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg (The Faster I Walk, The Smaller I Am)

The latest addition to my website is Kjersti Skomsvold's Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg (The Faster I Walk, The Smaller I Am). Mathea Martisen, who is elderly…

Continue ReadingKjersti Skomsvold: Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg (The Faster I Walk, The Smaller I Am)